נראות

ילדים סיכון קורונה
צבמ”מ צוות בין מקצועי וממשקי
בניית תכנית פעולה אישית
בניית נוהל בית ספרי לילדים מדאיגים, מותאם גיל

קשר עם אחר משמעותי

זמן אישי
שיחה תלמיד עם איש צוות

משמעות / שייכות

זמן קבוצתי
זמן הפסקות – מתווה
שחרית – פתיחת הבוקר בקפסולות בשיח רגשי
כלים 5 העקרונות של מרים באר לתוכנית יחד

אוטונומיה ומסוגלות

זמן יצירתי
פרואקטיביות רגשית
קבוצות ילדים מונחות על-ידי פסיכולוגים

נראות

ילדים סיכון קורונה
צבמ”מ צוות בין מקצועי וממשקי
בניית תכנית פעולה אישית
בניית נוהל בית ספרי לילדים מדאיגים, מותאם גיל

קשר עם אחר משמעותי

זמן אישי
שיחה תלמיד עם איש צוות

משמעות / שייכות

זמן קבוצתי
זמן הפסקות – מתווה
שחרית – פתיחת הבוקר בקפסולות בשיח רגשי
כלים 5 העקרונות של מרים באר לתוכנית יחד

אוטונומיה ומסוגלות

זמן יצירתי
פרואקטיביות רגשית
קבוצות ילדים מונחות על-ידי פסיכולוגים

נראות

איתור ומיפוי
על ידי כלי חוסן למורים
שאלון חוסן למורה
לחץ כאן

קשר עם אחר משמעותי

זמן אישי
שיחה מנהל – איש צוות
שיחה איש טיפול (פסיכולוג, יועצת עו”ס) איש צוות
ליווי אישי למורים שיעלה צורך

משמעות / שייכות

זמן קבוצתי
קפסולות מורים – למידה ופיתוח חומרים
קפסולות מורים – חיזוק קשר
שימוש צוותי באפליקציות מיינדפולנס המעודדות הסתכלות פנימית והרפיה

אוטונומיה ומסוגלות

זמן יצירה
יזמות אישית של מורים
ארגז כלים לשיח ריגשי – זמן אישי עם תלמיד
למידה מגוונת חוץ כיתתית- כלים

נראות

איתור ומיפוי
תמונת מצב בית ספרית עפ”י מדדי חוסן

קשר עם אחר משמעותי

זמן אישי
שיחה ממונה – מנהל
שיחה פסיכולוג – מנהל

משמעות / שייכות

זמן קבוצתי
מפגשי מנהלים עירוני

אוטונומיה ומסוגלות

זמן יצירתי
ליווי בית ספרי

נראות


איתור ומיפוי
צב”ם מורחב

קשר עם אחר משמעותי


זמן אישי
שיחה מחנך – הורה
מפגש פרטני – היוועצות, הדרכה פרטנית

משמעות / שייכות


זמן קבוצתי
זמן הורים – קבוצות הדרכת הורים – זום (פלייר)
תחזוק יחסים מקדמים בין ההורים והקהילה

אוטונומיה ומסוגלות


זמן יצירה
יזמות הורים – קול קורא לקבוצות הורים
הרצאות וסדנאות להורים